Αξίες

H Επιστήμη συναντά τον Ανθρωπισμό

Σε ένα κατακερματισμένο και κουρασμένο από την οικονομική κρίση και κακοδιαχείριση σύστημα υγείας:

Γινόμαστε το παράδειγμα για:

  • Σεβασμό στην ατομικότητα του ασθενή και αξιοπρέπεια στην παροχή υπηρεσιών υγείας.
  • Ειλικρίνεια και Εμπιστοσύνη στη σχέση γιατρού- ασθενούς.
  • Συμπόνια για τους ασθενείς, ειδικά για τους οικονομικά ασθενέστερους και για όσους βρίσκονται στο τελικό στάδιο της ζωής τους.
  • Κοινωνική Αλληλεγγύη και ενδιαφέρον προς το συνάνθρωπο.
  • Ισότητα στην πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας.
  • Ηθική μέσα από δράσεις που εγγυώνται τη διαφάνεια και τη χρηστή διαχείριση πόρων.
  • Δικαιοσύνη στην απόδοση ευθυνών και υπεράσπιση των ασθενέστερων συμπολιτών μας.
Share Post on